The Feynman Technique

Bước 1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu để bắt đầu học. [Memorization is not learning. The effective way to learn is writing it on notebooks].

Bước 2. Dạy vấn đề bạn vừa học cho ai đó, chẳng hạn như trẻ em, học sinh hoặc sinh viên của bạn.

Bước 3. Sau khi dạy xong bạn sẽ xác định được lỗ hổng kiến thức của mình và quay lại bước 1 để bổ sung các lỗ hổng ở bước 1.

Bước 4. Xem lại toàn bộ và diễn đạt theo một cách đơn giản nhất.

Chi tiêt video.