Conferences

2020

 1. Dung Van Hoang, Tu Anh Kieu Le, Anh Tuan Thanh Pham, Truong Huu Nguyen, Ngoc Kim Pham, Hanh Kieu Thi Ta, Hanh Duc Thi Dinh, Dai Cao Truong, Hoa Thi Lai, Ngoc Van Le, Vinh Cao Tran, Thang Bach Phan
  The influence of the sputtering currents on structural, optical and electrical properties of CuCr0.95Mg0.05O2 thin films

  [Download fulltext]

2019

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019 _ Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định 2-4/11/2019

 1. Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Trần Cao Vinh và Phan Bách Thắng
  Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết lên các đặc trưng cấu trúc của vật liệu delafossite CuCr0.95Mg0.05O2
  Trang 780 – 784, Quyển 2
 2. Nguyễn Hữu Trương, Phạm Thanh Tuấn Anh, Hoàng Văn Dũng, Lại Thị Hoa, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Lê Văn Ngọc, Hoàng Dũng, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng
  Cải thiện hệ số công suất nhiệt điện bằng cách đồng pha tạp nhôm và gali dựa trên nền vật liệu oxit kẽm
  Trang 793 – 796, Quyển 2
 3. Lại Thị Hoa, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương, Hoàng Văn Dũng, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phạm Kim Ngọc, Dương Anh Tuấn, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Hoàng Dũng
  Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt lên tính chất nhiệt điện của vật liệu khối ZnO
  Trang 757 – 760, Quyển 2
  (Download các công bố trên)

2018

The 9th international workshop on advanced materials science and nanotechnology IWAMSN 2018 – November 7th – 11th, 2018 Ninh Binh, Vietnam
 1. Hoang Van Dung, Pham Thanh Tuan Anh, Nguyen Huu Truong, Phan Bach Thang and Tran Cao Vinh
  Effect of thickness on structural, optical and electrical properties of hydrogen and aluminum co-doped ZnO thin films
  Code: NMD-P12

   

2017

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017
 1. Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Hữu Trương, Phan Bách Thắng, Nguyễn Duy Khánh, Lê Thị Nhung, Đinh Nguyễn Quyết Tiến, Lê Toàn, Lê Đăng Tùng, Trần Cao Vinh
  Ảnh hưởng của sự ủ nhiệt lên tính chất điện, quang và cấu trúc của màng mỏng ZnO đồng pha tạp nhôm và hydrô
  Code: C-07-p373-375 (Download)

 2.