Tin AM-Lab

  • Thông tin tuyển dụng thực tập nghiên cứu tại AM-Lab năm 2023
    Thông tin tuyển dụng thực tập nghiên cứu tại AM-Lab năm 2023 Phòng thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật cao (AM-Lab) chủ yếu tập trung vào nghiên cứu vật liệu Oxit trong suốt dẫn điện (ZnO pha tạp Al/Ga/In/F/Cl,…, SnO2 pha tạp indium (ITO),…) dùng làm điện cực ứng dụng […]
  • Báo cáo nghiệm thu đề tài VNU-B [6/04/2021]
    Ngày 06/04/2021 tại Phòng họp I.12 trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, PGS. TS. Trần Cao Vinh đã báo cáo nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, với tên đề tài ” Nghiên cứu vai trò của hyđrô trong việc tăng độ linh động điện tử trong các màng mỏng […]
  • New Publication [4th]
    Dopants and induced residual stress-controlled thermoelectric properties of ZnO thin films Abstract We investigate the structure, optical properties, and thermoelectric power in terms of residual stresses induced in the undoped ZnO and X-doped ZnO (X = Al, Ga) films. The results show that the different native seed layers self-grown during the initial growth […]

Tin tức Khoa học

All news