PhD/Master Students

Danh sách học viên cao học và nghiên cứu sinh đã hướng dẫn tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG – HCM từ năm 2010 – 2020:

Tổng cộng: 15 NCS/Thạc sỹ

STT

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN LUẬN VĂN / LUẬN ÁN

BẬC ĐÀO TẠO

NĂM

BẢO VỆ

1.              

Hoàng Văn Dũng

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất nhiệt điện của vật liệu CuCrO2

 

NCS

2023

2.              

Phạm Thanh Tuấn Anh

Nghiên cứu tính chất nhiệt điện của màng mỏng ZnO đồng pha tạp Ga và In.

 

NCS

2021

3.              

Nguyễn Hữu Kế

Nghiên cứu tính chất quang điện của lớp tiếp xúc dị thể n-ZnO/p-Cu2O ứng dụng cho pin mặt trời.

 

NCS

6/2020

4.              

Phạm Kim Ngọc

Cơ chế truyền dẫn điện tích và chuyển đổi điện trở thuận nghịch của màng mỏng ôxít Chromium

 

NCS

2019

5.              

Nguyễn Thị Phượng

Sử dụng các phương pháp phân tích quang phổ để nghiên cứu vai trò của hydro và flo khi được pha tạp đồng thời vào màng mỏng oxit kẽm.

 

Cao học

12/2019

6.              

Nguyễn Văn Tịnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự đồng pha tạp Inđi và Hyđrô lên tính chất quang, tính chất điện, cấu trúc của màng mỏng Kẽm Oxit chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC

 

Cao học

12/2018

7.              

Ngô Minh Nhựt

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng trong suốt dẫn điện ZnO pha tạp Flo (FZO) và ZnO đồng pha tạp Flo và Hydro (HFZO)

 

Cao học

10/2018

8.              

Đinh Thị Đức Hạnh

Ảnh hưởng của hàm lượng hydrogen và nhiệt độ đế lên tính chất điện và quang của màng mỏng ZnO chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron trong hỗn hợp khí argon và hydrogen

 

 

Cao học

4/2018

9.              

Nguyễn Duy Khánh

Khảo sát sự ảnh hưởng của hyđrô lên tính chất điện, quang và cấu trúc của màng mỏng ZnO pha tạp nhôm được chế tạo bằng phương

 

Cao học

01/2018

10.          

Đỗ Thị Nga

Sử dụng phương pháp lý thuyết hàm mật độ DFT để tính độ dẫn điện của màng ZnO pha tạp Hyđrô.

 

Cao học

12/2017

11.          

Phạm Thanh Tuấn Anh

Tăng cường độ linh động điện tử của màng Ôxít Kẽm với việc đồng pha tạp (H:Ga) được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

 

Cao học

02/2016

12.          

Nguyễn Hữu Trương

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO đồng pha tạp Ga & In làm điện cực trong suốt chịu nhiệt độ cao.

Cao học

2014

13.          

Hoàng Văn Dũng

Nghiên cứu chế tạo màng ITO định hướng mặt (222) bằng phương pháp phún xạ magnetron dc.

 

Cao học

2014

14.          

Phạm  Duy Phong

Ảnh hưởng của quá trình nung nhiệt lên sự hình thành màng silic đa tinh thể dẫn điện loại p trên lớp đệm kim loại nhôm

 

Cao học

2011

15.          

Tạ Thị Kiều Hạnh

Nghiên cứu chế tạo màng mảng dẫn điện loại p dựa trên ZnO pha tạp

 

Cao học

2009