Phương pháp học Feynman

The Feynman Technique Bước 1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu để bắt đầu học. [Memorization