Vào sáng ngày 01/02/2024, nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM với đề tài:
🆕 𝐍𝐠𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ứ𝐮 𝐭í𝐧𝐡 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐧𝐡𝐢ệ𝐭 đ𝐢ệ𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐦à𝐧𝐠 𝐦ỏ𝐧𝐠 𝐙𝐧𝐎 đồ𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚 𝐭ạ𝐩 𝐆𝐚 𝐯à 𝐈𝐧.
 cùng sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Cao Vinh và GS.TS. Phan Bách Thắng
ℹ️ Trong suốt thời gian bảo vệ, nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tuấn Anh đã trình bày chi tiết và rõ ràng những kết quả nghiên cứu của luận án. Theo đó, Mục đích của luận án nhằm giới thiệu, nghiên cứu và khảo sát tính chất nhiệt điện (thermoelectric) của vật liệu ZnO đồng pha tạp In và Ga ở cả dạng khối và màng mỏng, với khả năng chuyển đổi hiệu quả nhiệt thải thành năng lượng điện ở vùng nhiệt độ hoạt động trung bình và cao. Đặc biệt, cấu trúc và tính chất nhiệt điện của màng mỏng dựa trên nền ZnO được thay đổi thông qua điều khiển nồng độ hạt tải, độ linh động, mức năng lượng Fermi, khối lượng hiệu dụng mật độ trạng thái (density-of-state effective mass) và các sai hỏng mạng tinh thể trong màng.
🆙 Nghiên cứu này đóng góp các lý luận quan trọng hướng tới phát triển các linh kiện nhiệt điện thực tế, nhất là linh kiện màng mỏng nhiệt điện. Hơn nữa, ảnh hưởng của các tạp chất lên các cơ chế truyền dẫn hạt tải và phonon được làm rõ. Các lý giải này là điều cần thiết để định hướng lựa chọn các tạp chất khác trong việc tăng cường phẩm chất nhiệt điện của vật liệu ZnO.
ℹ️ Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ngành Khoa học vật liệu đánh giá cao ý nghĩa khoa học, những kết quả mới và khả năng ứng dụng trong thực tiễn của luận án. Hội đồng đã quyết định đề nghị công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Phạm Thanh Tuấn Anh.
🌟🌟🌟 Chúc mừng Tân TS. Phạm Thanh Tuấn Anh và Chúc mừng PTN. Vật liệu kỹ thuật cao có thêm một Tiến sĩ.
👍 Bên cạnh đó PTN. VLKTC cũng chân thành cảm ơn các đơn vị, cá nhân liên quan đã hỗ trợ NCS. Phạm Thanh Tuấn Anh hoàn thành chương trình TS:
  ⭐️ Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR), ĐHQG-HCM.
  ⭐️ Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH KHTN.
  ⭐️ Viện Công nghệ nano, ĐHQG-HCM.
  ⭐️ Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH KHTN.
  ⭐️ And:
 
Dưới đây là các hình ảnh buổi bảo vệ LATS của NCS. Phạm Thanh Tuấn Anh.

Tổng hợp: HVD